Кадарчыныӊ ыры

Эртен эрте хоюм сүрүп,
Эӊмек тейге үнүп кээр мен.
Сериин салгын оюн эреп,
Сергээ кончуг уткуп алыр.

Чечек шыпкан черим көрүп,
Сеткил сергеп, амыраар мен.
Айлаӊ-кушкаш үнүн кадып,
Арга долдур аян тудар.

Одар долган хоюм көрүп,
Омаам хайнып, чоргаараар мен.
Хаяалыг хүн мендилежип,
Кадыр дагдан харап келир.

Хостуг-шөлээн чуртум мактап,
Хоюг ырым салыптар мен.
Кадарчыныӊ өөрүшкүзү
Каяа чедир чаӊгыланыр.

Сөзү С.Пюрбюнуу 
Аялгазы Д.Шактарныы