Каттыраңнап чаңнап келем

Караңгыда үнмээн шолбан
Кажан үнүп келир чүвел?
Кара-Дашка келбээн уруг
Каяа чедип келир чувел?

Айдың турда, үнмээн шолбан
Кажан үнүп келир чүвел?
Асбеске келбээн уруг
Каяа чедип келир чүвел?

Хаяаланган сылдыс-шолбан
Айдың дээрге чайнап келем.
Амырак чаш анай-карам,
Каттыраңнап чаңнап келем.

Сөзү Ю. Кюнзегештии
Аялгазы Р. Кенденбилдии