Эрткен чалыы үелерим

Эрткен чалыы үелерим,
Эмнеттинмес аарыг дег,
Өйлеп-өйлеп сагындырып,
Өзүм-баарым өрүмней бээр.

Моортай-күске болуп ойнап,
Могаг чокка сывыртажып,
Өөрүп хөглеп өзүп келген
Өөрлерим кайда силер?

Кудургайдан хап эрткеш,
Кушталдырып турганым дег,
Каш-ла чылдар караш кынды
Кайда силер өөрлерим?

Моортай-күске болуп ойнап,
Могаг чокка сывыртажып,
Өөрүп хөглеп өзүп келген
Өөрлерим кайда силер?

Коӊгулдурнуӊ даажынга
Хомудалдыг уян үннүг
Школачы чылдарымны
Утпа дээнзиг улажыптайн.

Моортай-күске болуп ойнап,
Могаг чокка сывыртажып,
Өөрүп хөглеп өзүп келген
Өөрлерим кайда силер?